PROČ TO DĚLÁME

Chceme jít příkladem. Tím, že budeme uspokojovat potřeby současných generací, aniž by byly ohroženy potřeby generací budoucích. Naším hlavním cílem je pokračovat v investicích do udržitelných projektů a podělit se s ostatními o pokrok, který se nám podaří. Od snížení naší vlastní ekologické stopy až po zabezpečování příjemného a uspokojivého pracoviště pro naše zaměstnance. Od zlepšování nutriční kvality našich výrobků až po pomoc našim farmářům v udržitelném podnikání. Přesně to děláme. Každý den. S úsměvem.

ŽIJEME NAŽLUTO, ŽIJEME S ÚSMĚVEM

Žít "nažluto" je podobné, jako žít "nazeleno", ale s nádechem slunce. Není to jen o tom být přátelský k životnímu prostředí. Je to o tom být prostě přátelský. A tečka. Být přátelský k našemu životnímu prostředí, našim kravám, lidem, partnerům a fanouškům. Je to dlouhodobá vize (některé z našich cílů jsou stanoveny pro rok 2020 a dále), takže nehledáme pouze rychlé výhry v podobě krátkodobých cílů. Vytvoření této vize jsme věnovali mnoho času, a hlavně svá srdce, a proto jsme odhodlaní setrvat. Chceme dělat věci jednoduše. Být laskaví. Víc se smát. Naše motto je: Žijte "nažluto", žijte s úsměvem a #ENJOYIT.

VYRÁBÍME SKVĚLÝ SÝR

Výroba přírodního a vysoce kvalitního lahodného sýra, který si snadno zamilujete, protože se jednoduše používá a skvěle vychutnává. To je to, co nás ráno dostane z postele - někdy i v hodiny, kdy ještě tvrdě spíte. Naše mléko sbírají a náš sýr vyrábí s vášní a pokorou lidé, kteří se vzájemně podporují při naplňování cílů udržitelného podnikání.

Všechny Leerdammer výrobky vyrobené v Holandsku jsou vyrobeny ze 100% holandského mléka. To vše děláme kvůli tomu, abychom ve vašich chuťových pohárcích zanechali lahodnou chuť našich sýrů.

VÁŽÍME SI ZDROJŮ ZEMĚ

Naše společnost si uvědomuje, že čerpá zdroje Země, aby mohla vyrábět a prodávat svoje produkty. A proto je pro nás velmi důležité, že dáváme něco zpět. To je důvod, proč dodržujeme zásady udržitelného podnikání a zahrnujeme je do našich každodenních činností.

VŽDY DĚLÁME NĚCO NAVÍC

Uvědomujeme si, že můžeme vždy udělat více, a to buď vlastním úsilím, nebo prostřednictvím následování příkladu někoho jiného. Chceme i nadále pokračovat ve vzdělávání našich partnerů v hodnotách udržitelnosti, a zůstat zavázáni životnímu prostředí tím, že žádáme své dodavatele, aby učinili totéž.

VY NÁS INSPIRUJETE

Jaká je naše inspirace? No, to jste právě vy! Vyrobit dobrý sýr je jedna věc, ale vyrobit skvělý sýr znamená vyrobit ho pro lidi, kterým bude chutnat. A víme, že si ho vychutnáte nejvíc, pokud bude vyroben se stejnou úctou vůči životu, vesmíru a vůbec ke všemu, jakou máte vy. LEERDAMMER® tvoří lidé, kteří mají stejné sociální a ekologické zájmy jako vy. Díky tomu může LEERDAMMER® rozdávat úsměvy všude kolem.

translation missing: cs_CZ.csr.how.smile_alt

JAK TO DĚLÁME

Dosahování našich cílů zahrnuje přijímání velkých výzev. Někdy můžeme navázat na výsledky jiných společností z již existujících programů. Někdy se musíme vydat vlastní cestou. Ať tak či onak, zjišťujeme, že jednoduchý, lidský, každodenní přístup funguje nejlépe ...

STAVÍME NA NAŠÍ KULTUŘE. Více

A ROZŠÍŘIT TO
Leerdammer ZPŮSOBEM…

translation missing: cs_CZ.csr.how.smile_alt

STAVÍME NA NAŠÍ KULTUŘE.

I kdybychom moc chtěli, nemůžeme změnit svět přes noc. Musíme se dále soustředit. A ovlivňovat věci, které můžeme. Díky 5 pilířům, které vytvořila naše mateřská společnost Bel, dokážeme definovat své priority. Priority, které odrážejí poslání skupiny Bel "přinášet úsměv do všech rodin, a to prostřednictvím potěšení z produktů, vyrobených s láskou k mléku". A díky nim se nám daří udržovat naše podnikání na správné cestě.

JAK TO DĚLÁME

VÝŽIVA A ODPOVĚDNÉ PRODUKTY

Naší prioritou je přispět k udržitelnému dodavatelskému mlékárenskému řetězci.

ODPOVĚDNÁ KOMUNIKACE A SPOTŘEBA

Naší prioritou je zlepšit náš nutriční a přírodní profil a poskytnout spotřebitelům jasné a transparentní informace.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naší prioritou je snížit naší výrobní ekologickou stopu a podporovat nakládání s potravinovými odpady.

PARTNERSTVÍ A SPOLEČNOST

Naší prioritou je vytvořit sociální roli značky a iniciovat víc udržitelných aktivit.

ODDANÝ ZAMĚSTNAVATEL

Naší prioritou je, aby naši lidé vnímali Společenskou odpovědnost jako něco víc než jen firemní program.

ŠIŘTE LÁSKU

Naši lidé vědí, že to se CSR myslíme vážně. A víme, že oni také. Iniciativy Leerdammer byly součástí naší kultury od roku 1994. Proto je pro nás udržitelné podnikání přirozené. Přijímáme lidi, kteří sdílejí náš postoj. Všichni naši zaměstnanci vědí, že mají svou roli při zlepšování udržitelnosti podnikání. Ať už jde o používání ekologicky šetrného inkoustu pro tisk našich etiket, FSC® certifikované dřevěné police pro zrání našeho sýru nebo starou dobrou šeptandu, kterou šíří náš postoj k životu nažluto, životu s úsměvem.

BUĎTE TOU ZMĚNOU, KTEROU CHCETE VIDĚT

Uvědomujeme si, že musíme žít v harmonii s místními komunitami. Že musíme zachovat přírodní zdroje a chránit lidské zdraví. To je důvod, proč máme odhodlaný tým lidí, kteří se zabývají těmito životně důležitými otázkami. CSR je klíčovým pilířem naší značky. A proto to děláme už roky. Začali jsme dávno předtím, než se stal CSR ožehavým tématem.

DEJTE DO TOHO TO, CO Z TOHO CHCETE ZÍSKAT

V současné době u nás probíhá asi 20 různých CSR aktivit. Samozřejmě, na to, aby fungovaly, musíme uvolnit zdroje - lidi a peníze. Věříme, že CSR je investice, ne náklad. Proto náš úspěch měříme nejen z hlediska ekonomických parametrů, ale též z hlediska ekologie a společnosti (zisk, lidé, planeta). A to je důvodem, proč mnoho s našich aktivit není zaměřených na snižování nákladů. Ve skutečnosti některé z nich dokonce zvyšují naše náklady, jako např. modernizace nákladních vozidel. Svou roli tu hraje i technologie. Ne vždy dokáže průmysl udržet krok s našimi vysokými CSR cíli. Vezměte si například náš Click pack pro plátkový sýr. Aby byl 100% recyklovatelný, musíme na jeho výrobu používat plast, který je vyroben pouze z jediného materiálu, a který zároveň nebude mít negativní vliv na sýr. Zatím takové řešení není technicky možné, ale nevzdáváme se. Právě naopak, sestavili jsme vlastní tým, který hledá řešení tohoto problému.

CO DĚLÁME

Podporujeme pasení našich krav na pastvinách. Proč? Protože šťastné krávy dávají šťastné mléko a my tak můžeme vyrábět šťastný sýr :‑). I kdyby to ale nebylo až tak optimistické, i tak bychom nadále podporovali pasení našich krav na pastvinách. Krávy totiž milují být pod širým nebem na rozlehlých pastvinách. A my, na oplátku, máme rádi krávy. Je to jednoduchá matematika. Proto se snažíme zajistit, aby farmáři, se kterými pracujeme, nechávali svůj dobytek pást venku alespoň 6 hodin denně, 120 dnů v roce.

Podporujeme pasení našich krav na pastvinách.

Proč? Protože šťastné krávy dávají šťastné mléko a my tak můžeme vyrábět šťastný sýr :‑). I kdyby to ale nebylo až tak optimistické, i tak bychom nadále podporovali pasení našich krav na pastvinách. Krávy totiž milují být pod širým nebem na rozlehlých pastvinách. A my, na oplátku, máme rádi krávy. Je to jednoduchá matematika. Proto se snažíme zajistit, aby farmáři, se kterými pracujeme, nechávali svůj dobytek pást venku alespoň 6 hodin denně, 120 dnů v roce.

 • DNES

  • 72% farmářů se účastní programu venkovního pasení krav.
  • Pořádáme semináře o volném pasení krav.
  • Poskytujeme finanční pobídky farmářům, které jim umožní venkovní pasení krav.
 • ZÍTRA

  • Chceme zachovat úroveň 72% farem, které produkují 62% mléka od krav z volné pastvy.

ŘÍKÁME TO TAK, JAK TO JE

Lidé často překrucují fakta nebo neříkají pravdu úplně napřímo. To se ale neděje u nás - v zemi Leerdammeru. Pokud jde o náš sýr, jsme odhodláni říkat věci, tak jak jsou. Od původu až k nutričním hodnotám. Všechny údaje o složení, procesech a nutričních hodnotách jsou srozumitelně uvedené na obalu a na naší webové stránce.

 • DNES

  • Všechny výrobky máme označeny podle nařízení FIC (Food Information to Consumers, Informace pro spotřebitele o potravinách)
 • ZÍTRA

  • I nadále budeme poskytovat spotřebitelům maximum informací o našich produktech.

VYRÁBÍME VÍCE, POUŽÍVÁME MÉNĚ

Čím méně plastu budeme potřebovat, tím šetrnější k životnímu prostředí budou naše obaly. Tato jednoduchá myšlenka nás přivedla ke "klikání". Stejně je to s naším "Click" balením sýra Leerdammer®. Naši technologové zjistili, že můžeme vyrábět naše obaly stejně stabilní, ale s využitím méně plastu - tím, že obaly udělají mělčí a fólie tenčí. To je dobré nejen pro životní prostředí, ale i pro spotřebitele, kteří mají rádi svůj sýr déle čerstvý sýr. Kromě toho používáme pouze obalový materiál a papír s certifikací FSC®. Jen papír na etiketě na sýrových kolech dosud nemají certifikaci FSC®, protože to zatím není technicke možné. Ale pracujeme na tom …

 • DNES

  • Certifikace FSC® pro kartony a dřevěné police pro zrání sýrů
 • ZÍTRA

  • Logo FSC® na zadní straně štítku balení "Click-pack"
  • 2020: 100% APET recyklovatelný "Click-pack" obal díky použití monomaterialu

SPOLUPRÁCE

Heslo „Sharing is caring“ aneb "Sdílení je péče", je pro nás více než jen kýčovité rčení. Je to korektní obchodní strategie, která nám pomáhá podporovat udržitelnost, osvědčené postupy a neustálé zdokonalování naší práce. Od roku 2012 organizujeme pravidelné semináře s farmáři na témata, jako jsou úspory energie, prodloužení života krav, nebo jak používat "CowCompass". Skupiny udržujeme malé (10 je už dost), aby se každý dostal ke slovu. Zveme nezávislé odborníky, abychom měli jistotu, že naše rady jsou správné.

 • DNES

  • 50 seminářů v roce 2013
  • 272 mléčných farem
  • 21% mléčných farem Leerdammer
 • ZÍTRA

  • Plánujeme pokračovat v seminářích i v budoucnu

ZAMĚSTNANCI

Staráme se o naší firmu - což znamená, že se staráme o tým těch, kteří nám tvoří společnost - o zaměstnance. Bez našich lidí by jsme byli jen několikami prázdnými budovami a regály se sýrem. Bez krav, bez sýru, bez kultury. Takže nám velmi záleží na tom, aby lidé, kteří zde pracují, měli pocit, že sem patří, bez jakékoli diskriminace. Že se mohou rozvíjet dle svých vlastního uvážení. Aby byli v bezpečí a byli zdraví. A dostalo se jim všech výhod, které si zaslouží.

 • DNES

  • Příspěvek na péči o dítě
  • Možnost práce z domova
  • Průzkum spokojenosti zaměstnanců
  • Katalog školení
  • Brožura o výhodách a náhradách
 • ZÍTRA

  • Školící manažerský modul
  • Zajištění vysoké úrovně interní rotace práce a obohacování práce